Ouderraad

In de ouderraad zitten ouders van leerlingen van onze school. Het zijn ouders die zo gaande het jaar tijd en energie willen steken in het organiseren en uitvoeren van activiteiten die de school extra leuk maken. Projecten, het sinterklaasfeest, het kerstfeest met het kerstdiner, de eindweek .... het is zo maar even een greep uit de activiteiten waar de ouderraad zich in samenwerking met het team voor inzet.

En nee, dat betekent niet dat men altijd allemaal overal bij moet zijn. Meestal zet een ieder zich in voor wat hem of haar het meeste aanspreekt. Bovendien heeft de eģeģn nou eenmaal meer tijd te besteden dan de ander. Dit wordt allemaal besproken op de vergaderingen van de ouderraad die zo'n 10 keer per schooljaar gehouden worden.

Wilt u meer weten over de ouderraad of een keer bij de vergadering aansluiten?
Neem dan contact op via or@devierambacht.nl