Onze school

Op De Vierambacht staat de leerling echt centraal, want leren is Maatwerk.

Wij zien gepersonaliseerd onderwijs als een vorm van onderwijs waarbij leerkrachten de leerlingen intensief begeleiden, uitdagen en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Leerlingen leren om te leren, met klasgenoten en leerkrachten, om keuzes te maken en zich bewust te zijn van hun dromen en mogelijkheden. Leerlingen werken in hun eigen tempo en op eigen wijze aan leerdoelen, passend bij hun niveau. Per vak of onderdeel krijgt de leerling een programma aangeboden voor herhaling, verdieping of verrijking.

We vinden het een mooie uitdaging om uw kind samen met u als ouder gedurende de basisschoolperiode te begeleiden. Naast de basisvakken taal, rekenen en spelling focussen we ons ook op de brede ontwikkeling. Op onze school is ruime aandacht voor Kunst, Cultuur, Engels, muziek, burgerschap en bewegen.

Op De Vierambacht werken we aan kwaliteitsonderwijs in een wereldbuurt met aandacht voor ieders talent!