Schoolresultaten

DVAmbacht geeft GOED onderwijs

In november 2023 brachten 3 onderwijsinspecteurs van het ministerie van onderwijs een bezoek aan de Vierambacht. De inspecteurs kwamen om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. Om tot een gedegen oordeel te kunnen komen, bezochten de inspecteurs lessen, ze voerden gesprekken met ouders, leerlingen, de intern begeleiders, directie en een groep leerkrachten. Tevens werd alle administratie tegen het licht gehouden.

Aan het eind van de dag viel het oordeel: Het onderwijs op De Vierambacht is op alle standaarden beoordeeld met een GOED. De inspectie was onder de indruk van de kwaliteit van de lessen, het pedagogisch klimaat en de hoge resultaten die worden behaald!

Eindopbrengsten

In schooljaar 2022-2023 was het resultaat op de IEP-eindtoets gemiddeld 80,6 punten. Dit resultaat is boven het landelijk gemiddelde (79,5). De resultaten liggen in schooljaar 2022-2023 boven de signaleringswaarden geformuleerd door de inspectie en ook boven de percentages 1F en 2F/1S passend bij onze schoolweging. Hoewel we over onze resultaten tevreden zijn, blijven we altijd streven naar verbetering.

De leerlingen van onze school vinden een goede aansluiting in het voortgezet onderwijs. Dat merken wij aan de terugkoppelingen die plaats vinden van het VO en aan de data (NRO) die ons vertellen dat een hoog percentage leerlingen het onderwijs blijft volgen conform het advies van onze school.