Communicatie-app Parro

Op de Vierambacht gebruiken we de app Parro als communicatiemiddel. Deze app is gekoppeld aan ons administratiesysteem Parnassys. Dat betekent dat u deze app kunt gebruiken om uw kind ziek/beter te melden, een bericht naar de leerkracht te sturen of om zich aan te melden voor een activiteit als hulpouder.