Ouderbijdrage

Het basisonderwijs is gratis in Nederland. De extra activiteiten die een aanvulling vormen op het onderwijs, worden echter niet door de overheid bekostigd. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, sportdag of het schoolreisje. Deze activiteiten moeten op een andere manier bekostigd worden. Wij vragen u om als ouder/verzorger een vrijwillige bijdrage te leveren aan het bekostigen van deze activiteiten. Uw bijdrage gebruiken we voor het organiseren van deze leuke activiteiten voor de kinderen.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Kinderen van ouders/verzorgers die niet kunnen of willen betalen, mogen altijd meedoen met de activiteiten. Wel kan de school besluiten om, als er door alle ouders samen niet voldoende geld wordt opgehaald, de activiteiten voor alle leerlingen te wijzigen of niet door te laten gaan.

Natuurlijk wordt het geld goed beheerd door de school. Jaarlijks maken we een begroting en een verantwoording. De oudergeleding van de mr van onze school moet hiermee instemmen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bedraagt op onze school € 67,-.